AlGEMENE VOORWAARDEN

• Voor het volgen van een cursus van Key to Wine dient u minimaal 18 jaar te zijn.
• Inschrijving voor een cursus of workshop geschiedt via een email naar keytowine@gmail.com
• Als uw inschrijving door ons is bevestigd, is deze definitief. U gaat dan de verplichting aan het cursusgeld te betalen.
• Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan op rekening. Key to Wine behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling deelname te weigeren.

• Er is een maximum aantal deelnemers per cursus. Cursisten worden op volgorde van het ontvangen cursusgeld ingeschreven.
• Er is ook een minimum aantal deelnemers per cursus. Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus uitgesteld of geannuleerd worden. Uiteraard ontvangt u daarvan bericht (circa 10 dagen voorafgaand aan de startdatum). Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden ontvangt u het volledig betaalde cursusgeld retour.

Annulering van een cursus:  Bij annulering van de inschrijving door de cursist wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld. Termijn: uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.
• Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt 25% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U mag wel iemand anders sturen. De naam van de plaatsvervanger/ster dient uiterlijk 24 uur voor aanvang aan keytowine@gmail.com doorgeven te worden.

• Bij annulering van een cursus wordt te allen tijde € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Mocht de cursus onverhoopt niet door kunnen gaan, (wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken), dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de cursuskosten.

• Het is, om de continuïteit van de cursus te garanderen, niet toegestaan een vervanger te sturen.
• Tot 10 dagen voor aanvang van de cursus behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de cursusdata.

• Bij vrijwel alle cursussen staat een reserve-datum vermeld. Van deze datum wordt door de docent gebruik gemaakt als een cursusdatum door onvoorziene omstandigheden (bijv. verblijf in het buitenland of ziekte van de docent) uitvalt. Dus deze wel in de agenda noteren.

  • M.b.t. inhalen geldt het volgende;

– Sinds het uitbreken van de Coronacrisis, is het i.v.m. de beperkte capaciteit  en kleine cursusgroepen (1,5mtr afstand) niet meer mogelijk om lessen fysiek in te halen. Afmelding dient voorafgaand aan de les bij de docent gemeld te worden

– Key to Wine  is niet verplicht om de lessen te laten inhalen

Annulering van een workshop: In geval de annulering een evenement betreft wordt het deelnamebedrag volledig teruggestort als deze minimaal 1 week voor aanvang van het evenement plaatsvindt. Bij annulering binnen 1 week voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

• De docent en Key to Wine zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles.

• De docent en Key to Wine zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusles. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s